Badania sugerują, że neandertalczycy i ludzie przenikali się 47 000 lat temu przez prawie 7 000 lat | Techlewall

Model skeletons of a neanderthal and human

Nowe badania pokazują, że geny neandertalczyka obserwowane u współczesnych ludzi mogły przedostać się do naszego DNA w wyniku krzyżowania się, które rozpoczęło się około 47 000 lat temu i trwało prawie 7 000 lat.

Neandertalczycy należeli do najbliższych wymarłych krewnych współczesnego człowieka (Homo sapiens), gdzie przodkowie obu linii rozeszły się około 500 000 lat temu. Ponad dziesięć lat temu naukowcy odkryli, że neandertalczycy zmieszali się z przodkami współczesnego człowieka, którzy wyemigrowali z Afryki. Dziś zawiera genomy współczesnych populacji ludzkich poza Afryką około 1% do 2% DNA neandertalczyka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *